Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Ротационна машина за асемблиране на маслени и горивни филтри

Клиент - А.Л. ФИЛТЪР ООД


Изискванията за качествено производство с увеличен капацитет, накара един от големите производители на филтри в Европа да се довери на нас и използваната от нас апаратура на B&R.

Машината разполага с 6 серво мотора синхронизирани помежду си управлявани от ACOPOS устройства.

В машината са заложени и модули за контрол на размера на филтъра както и контрол на натоварването на нагревателите в зависимост от материала на филтъра.

Машината прави отчет за количеството и качеството на произведената продукция, като записва този отчет на сървър.