Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Машина за тегловно дозиране на полимер за профили от експандиран пенополистирол

Клиент - СТИРОДИЗАЙН ЕООД

Изисквания на клиента – опростено, но точно управление на процеса, ръчно и авоматично управление, тегловно дозиране на съставките, контролирано смесване, отчитане на дозираните количествата в края на работния ден.
Използвана апаратура – новия панел-контролер 4PPC70.0573-20W на B&R.