Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Машина за автоматично и контролирано асемблиране на въздушни, маслени и горивни филтри

Клиент - А.Л. ФИЛТЪР ООД


Управлението е изградено на базата на 5,7" операторски панел с вграден PLC контролер (4PP045.0571-062) на B&R, Австрия.

Натискът и времето за слепване на хартиеният филтър към разтопената плочка се настройват, в зависимост от изискванията на технологичната карта. След спояване филтърът се измерва и се проверява дали е в допуска, благодарение на управленията на серво моторите и изчислителните възможности на контролера. Автоматично се коригира или усилието за слепване или времето за разтапяне на подложката, така че да се постигне размер на филтъра в допуска.

Машината е компактна и ергономична. Позволява във всеки един момент да се контролират различни параметри от цикъла – размер, отклонение, време за асемблиране, време за разтопяване, брой произведени филтри, брой бракувани филтри. С надежната електроника се отчита и консумацията на нагревателните елементи, като това позволява и проверка за изправността им. Контролерът позволява връзка към Интернет, с което е възможно дистанционно да се проверява изправността и работният цикъл на машината.