Потърсете ни: 088 7248182

Продукти

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

SAFETY контролери и модули

SAFETY контролери и модули

Системата за безопасност не винаги трябва да изключи напълно машината.

Интелигентната, децентрализирана и интегрирана технология за безопасност от B&R с изключително кратко време за реакция, позволява изцяло нови концепции за безопасност на машини и системи, без да се налага да се спре процеса на производство.

Богатото разнообразие от Safety функции, метод за програмиране, безопасната диагностика , допринасят за оптимизиране работата на машините и системите при аварийни ситуации.

Вижте повече >>