Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Роботи

Робот и машина като едно цяло.


 

robotics

B&R вече предлага роботи ABB като неразделна част от своята система за автоматизация. Клиентите се възползват от безпрецедентната прецизност в синхронизацията между роботиката и управлението на машината.
Обединяването на роботиката и управлението на машините в една унифицирана архитектура, позволява на производителите да персонализират и да оптимизират своите процеси.

Машиностроителите ще получат своите роботи и системите за управление на машините си от един източник. Те се нуждаят само от един контролер и една инженерна система за разработка, диагностика и поддръжка. Това намалява усилието по внедряване.

Роботите на ABB се програмират директно в средата за програмиране на B&R точно както всички други компоненти за автоматизация. Това сливане на двете системи, основен контролер – роботконтролер, позволява синхронизирането на движенията с висока точност и бързодействие до микросекунди.