Потърсете ни: 088 7248182

Новини

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Articles tagged with: Русенски Университет

Клуб "Индустриален Интернет за Всичко" в Русенски Университет

Posted in News on Сряда, 06 Юли 2016.

Професионален клуб “Индустриален интернет за всичко” беше създаден в Русенския университет. В основата му са над 30 студенти, докторанти и външни специалисти, завършили висшето си образование в Русе. Актив Ел Инженеринг ООД е една от компаниите в учредяването. Името „Индустриален интернет за всичко“ е избрано заради все по-нарастващата роля на Интернет и автоматизираните процеси в нашето съвремие.