Потърсете ни: 088 7248182

Новини

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

ABB ПРИДОБИВА B&R

Posted in News on Вторник, 04 Април 2017.

ABB ПРИДОБИВА B&R
ABB придобива B&R

На 04.04.2017г. ABB закупи 100% „B&R Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.” Окончателното приключването на сделката се очаква през юни 2017г. Тогава B&R ще стане глобален център на ABB на нова бузнес единица - Machine & Factory Automation - водена от досегашния директор - Ханс Вимер.

Целта на закупуването е желанието на ABB да разшири портфолиото си с продуктите на B&R - индустриални компютри, програмируеми логически контролери, сервоуправления и софтуерни решения.

Желанието ни е да Ви информираме, че марката B&R, структурата на компанията и начина на работа ще се запазят. Компанията остава самостоятелно юридическо лице в Австрия. B&R ще продължава с развоя на нови продукти, както и сервиза на досегашните им такива.

Имаме уверението на управителите на B&R, че Актив Ел Инженеринг ООД ще бъде, както досега, партньор на Австрийската компания за България.