Потърсете ни: 088 7248182

Новини

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

КУРС НА B&R В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Posted in News on Петък, 18 Ноември 2016.

КУРС НА B&R  В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тридневен курс на B&R

БЕЗПЛАТЕН, ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС НА B&R

На 15,16 и 17 Ноември 2016, B&R проведе тридневен, безплатен курс за обучение на инженери.

„B&R Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.” заедно с „Актив Ел Инженеринг” ООД проведе обучителен семинар във връзка с производството и предлагането на пазара на нови средства за управление и визуализация на технологични процеси в областта на индустриалната автоматика. Събитието се състоя на 15,16 и 17 Ноември 2016. В тридневния курс бяха разгледани портфолиото на компанията, работа с програмен пакет Automation Studio, методите за програмиране на контролерите, примерни програми, операционна система Automation Runtime. През трите дни се извършваха практични задачи за визуализиране и контрол на процеси - работа с панели за визуализация на B&R.

Откриването направиха ректорът на Русенски Университет проф. д-р Велизара Пенчева и зам.ректорът проф. д-р инж. Пламен Даскалов.

https://www.uni-ruse.bg/news/Lists/List/DispForm.aspx?ID=679&RootFolder=%2Fnews%2FLists%2FList&Source=https%3A%2F%2Fwww.uni-ruse.bg%2Fnews%2FPages%2Fdefault.aspx