Потърсете ни: 088 7248182

Новини

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Клуб "Индустриален Интернет за Всичко" в Русенски Университет

Posted in News on Сряда, 06 Юли 2016.

Професионален клуб “Индустриален интернет за всичко” беше създаден в Русенския университет. В основата му са над 30 студенти, докторанти и външни специалисти, завършили висшето си образование в Русе. Актив Ел Инженеринг ООД е една от компаниите в учредяването. Името „Индустриален интернет за всичко“ е избрано заради все по-нарастващата роля на Интернет и автоматизираните процеси в нашето съвремие.

Основната цел на клуба е да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на индустриалната автоматизация, роботиката и мехатрониката, както и да популяризира сред младите специалисти съвременните достижения в тази научна сфера.

Управителят на Актив Ел Инженеринг, инж. Деян Пенелски, който е и възпитаник на Русенския университет, приветства създаването на клуба, идеята за проследяване на новостите и досега с най-модерна апаратура още по време на обучението. „По този начин вие ще имате знанията и самочувствието, че можете да се справите, дори когато попаднете в много амбициозен екип“, обърна се той към студентите в залата.

 Image 1Image 2