Потърсете ни: 088 7248182

За нашата компания

 • Гъвкави сервозадвижвания
 • модули за енергиен мониторинг
 • Модули със SAFETY функции
 • Управление за роботи

За нас

about

АКТИВ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е частно дружество, основано през 2006 г. То е специализирана инженерингова организация, изпълняваща проучване, доставка оборудване на различни технологични линии, машини и възли за различни производства в част електрооборудване и автоматизация. 

Нашият екип

Високото ниво на квалификацията на кадрите, пълната материално – техническа база и натрупаният опит, са предпоставка за изпълняване на дейностите с много високо качество, еквивалент на европейско, на значително по-приемливи цени от конкурентите, в съкратени срокове.

Нашите партньори

B&R Automation

B&R AutomationПоради необходимостта от използване на апаратура, отговаряща на високите изисквания за сигурност, надеждност и качество, през 2009 установи трайна връзка, като партньор за България с австрийската B&R Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. – един от световните лидери в производството на средства за автоматизация, като програмируеми контролери, операторски панели, серво- и стъпкови задвижвания и мотори, индустриални компютри и други.

Нашите цели

Удовлетворяване на изискванията на клиента

  От създаването си до сега, компанията е участвала в редица различни по сложност и обем задачи:

 • изработка на системи за логистика и складиране на готови блокове от експандиран пенополистирол;
 • изработка на машини за асемблиране на маслени и горивни филтри;
 • управление на съшилни и вулканизационни съоръжения с контрол на състоянието и натоварването на вентилаторите;
 • машини за лепене на филтърна хартия по размер;
 • реконструкция на машини за преработка на каучук;
 • вулканизационни преси за каучукови изделия;
 • изработка на линия за сушене на инертни материали;
 • системи за визуализиране и контрол на нивата на течности в резервоарни парковe;
 • система за управление и визуализиране на технологичен процес за дестилация на петролни продукти;
 • непрекъсваема производствена линия за иглонабити кокосови вложки при производството на матраци.